Obaveštenje o radu Covid ambulanti

Posted in Vesti

Poštovani građani,

Obaveštavamo Vas da COVID ambulanta Doma zdravlja Titel radi svakim danom, od 07-22 sata. Pored lekara I medicinskih tehničara Doma zdravlja Titel, koji su raspoređeni u kovid ambulantu, u lečenju pacijenta sa sumnjom I potvrđenom COVID 19 infekcijom uključeno je I zdravstveno osoblje službe za labratorijsku I radiološku dijagnostiku.

Kako bismo obezbedili što veći  broj pregleda pacijenta s sumnjom na COViD 19, uz što kraći period čekanja i optimalnu obradu, koja pored uzimanja anamneznih podataka o tegobama, lekarskog pregleda I samog testiranja na COVID 19, obuhvata I laboratorijsku analazu krvi I RTG snimak pluća I srca prema proceni lekara, najveći deo prijema I samog rada sa pacijentima u covid ambulanti sporovodi se u periodu od 08-14.00 časova. Pregledi su mogući I nakon 14.00, samo izuzetno, prema proceni lekara, s obzirum da zbog ograničenih resursa, u tom periodu nemamo na raspolaganju laboratorijsku I RTG dijagnosiku .

Preglede pacijenta sa sumnjom na covid 19 sprovodimo u izolacionom bloku, kako bismo izbegli mešanje sa neinfektivnim pacijentima I dalje širenje bolesti. Nakon 14.00 lekar I tehničar napuštaju izolacioni blok i rad nastavljaju u ordinaciji, gde evidentiraju posete, analiziraju laboratorijske nalaze krvi I RTG snimke pluća I srca, vrše evidenciju u COVID bazu podataka, obaveštavaju pregledane pacijente o daljem toku I planu lečenja.

Ovakvim načinom organizacije obezbedili smo povećan broj pregleda kao I značajno smanjenje vremena čekanja na pregled.

Pacijenti sa simptomima I sumnjom na COVID 19 prilikom javljanja u DZ bivaju usmereni u COVID ambulantu, gde prvi kontakt ostvaruju telefonskim putem na broj 064/8040337. U prvom kontaktu određuje se termin pregleda I testiranja na COVID 19, s obzirom da je optimalni period za antigenski test na SARS CoV 2 između 3. i 5. dana od pojave simptoma. Savet o lečenju, kao I pregled, može takođe pružiti I izabrani/dežurni lekar DZ, u slučaju hitnosti ili nedostupnosti COVID ambulante.

Želimo da napomenemo da zdravstveni radnici angažovani u radu COVID ambulante, rade pod velikim pritiskom,  usled velikog broja obavljenih pregleda, obimne administracije po obavljenom pregledu, telefonskih konsultacija. Svoj posao obavljaju predano I požrtvovano.  Po pravilu ostaju posle radnog vremena COVID ambulante kako bi zavšili sve poslove.