DOM ZDRAVLJA TITEL

Adresa: Glavna 22, 21240 Titel

Telefon:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

PIB:101455669

Matični broj:08050503

Broj računa:840-351661-20

 Sastavljeno............24.02.2020

 

                DNEVNI  FINANSIJSKI IZVEŠTAJ  ZA:.......................................................    21.02.2020 

Predhodno stanje na računu   (20.02.2020)

  ......................372.690,64

1.

Uplata participacije

Din..................  .4.705,00  

2.

Uplata RFZO lekovi

Din.................   

3.

Uplata RFZO sanitetski mat.

Din................... 

4.

Остали материј.трош. РФЗО..pzz

Din....................

5.

Uplata sopstvenih prihoda

 

 

Din..................... 10.940,00

6.

Uplata RFZO jubilarne nagrade,отпремнина

Uplata RFZO  Naknade pogreb.troškovi

 

 

Din...............

 

7.

Uplata RFZO plate

 Din................

8.

Uplata za energente

Din....................

9.

Uplata RFZO za lekove u apoteci

 

10.

Uplata RFZO ostali troskovi stomatologija

 Din....................

11.

Putni troškovi pzz i stom.

Din...................

12.

Uplata opštine

Din.....................

 

 

 

 

 

 

Plaćanja i isplate po namenama

1.

Plate...ak/kon......................................................... 

 

Прим.и стом.3.099.406,72.

Сопст.сред.......

Општина.........

2.

Isplata lekova u ZU i sanitetski materijal

DOBAVLJAČI:

Ампуле.................................................................

Санитетски материјал......................................

Ампуле сопствена средства.............................

 

 Diн.................

3.

Ostali troškovi-

DOBAVLJACI:

3.1 Stomatologija................................................

3.2 PZZ.......................................................................

3.3 Партиципација  пзз ........................................5.141,84

-Минис.фин.Управа за трезор..........5.141,84

 

3.4 Општина........................................................... 

 3.5 Сопствене средства........................................658,50

-Mинис.фин.Управа за трезор..............658,50

 

Прин,.наплата.......

Рфзо..................

Рфзо-парт............

 Рфзо-про.и пош...5.141,84

Стоматологија....

Сопств. Сред.....    .658,50

 Општина ........  

4.

Energenti

ДОБАВЉАЧИ:....................................................

 

 Din.................. 

5.

Isplata za lekove-pomagala

Din

6.

Isplata za lekove-ručna prodaja

 

7.

Porez na dodatu vrednost

Din...........................

8.

Putni troškovi........................................................... 

 

ПЗЗ и стом...........

 

Сопствена сред...

9.

Jubilarne nagrade , otpremnine.................................

 

 ПЗЗ................... Стоматологија.....

Stanje na računu na dan:

 Din ................... 382.535,30