DOM ZDRAVLJA TITEL

Adresa: Glavna 22, 21240 Titel

Telefon:021/2960-124, 2960-262

email:dztitel@gmail.com

PIB:101455669

Matični broj:08050503

Broj računa:840-351661-20

 Sastavljeno............21.06.2019

 

                DNEVNI  FINANSIJSKI IZVEŠTAJ  ZA:.......................................................    20.06.2019

Predhodno stanje na računu   (07.06.2019)

Din ..................   19.602,37   

1.

Uplata participacije

Din.................   10.345,00                                                              

2.

Uplata RFZO lekovi

Din....................            

3.

Uplata RFZO sanitetski mat.

Din....................

4.

Остали материј.трош. РФЗО

Din................... 

5.

Uplata sopstvenih prihoda

 

 

Din.....................   10.700,00            

6.

Uplata RFZO jubilarne nagrade

Uplata RFZO  Naknade pogreb.troškovi

Din....................

Din....................     

7.

Uplata RFZO plate

 Din................

8.

Uplata za energente

Din..................... 

9.

Uplata RFZO za lekove u apoteci

 

10.

Uplata RFZO ostali troskovi stomatologija

 Din.......................

11.

Putni troškovi pzz i stom.

Din......................

12.

Uplata opštine

Din........................ 

 

 

 

 

 

 

Plaćanja i isplate po namenama

1.

Plate...ak/kon

 

 Дуг за неуг.рад....

Прим.и стом... 2.Сопст.сред.....

 

2.

Isplata lekova u ZU i sanitetski materijal

DOBAVLJAČI:

Ампуле...................................................................

Санитетски материјал........................................

 

 Diн................... 

 

3.

Ostali troškovi

DOBAVLJACI:

3.1 Stomatologija......................................................

3.2 PZZ...........................................................................

3.3 Партиципација пзз................................................45,00

-ЈП „Пошта Србије“ Бгд...................45,00

 

3.4 Општина.................................................................

3.5 Сопствене средства..............................................

 

Прин,.наплата.......

Рфзо...................

Рфзо-парт.............   

 Рфзо-про.и пош..... 45,00         

Стоматологија......

Сопствена сред ..      

Општина..........    

ПДВ.....................

4.

Energenti

ДОБАВЉАЧИ:......................................................                       

 Din.....................

5.

Isplata za lekove-pomagala

Din

6.

Isplata za lekove-ručna prodaja

 

7.

Porez na dodatu vrednost

Din...........................

8.

Putni troškovi........................................................

Din....................     

9.

Jubilarne nagrade

 ПЗЗ....................

Стоматологија.....

Stanje na računu

 Din ..................40.602,37